Aanhouding

Written by on 3 november 2015 in Strafrecht, Uitleg strafrecht

Aanhouding en ophouden voor verhoor

Als de politie u verdenkt van betrokkenheid bij een strafbaar feit, zal de politie u willen verhoren als verdachte en u kunt dan als verdachte worden aangehouden.kopje-koffie-boeien

  • In geval van ontdekking op heterdaad mag iedereen u aanhouden (dus niet alleen de politie)
  • Buiten heterdaad kan de politie u aanhouden na toestemming van de officier van justitie
  • De politie kan u ook uitnodigen voor een verhoor op het politiebureau en u dan eventueel op het bureau aanhouden als verdachte.

Als u verdachte bent, zal de politie u op het politiebureau willen verhoren. De politie kan u – nadat u bent voorgeleid voor een hulpofficier van justitie – maximaal 9 uur voor verhoor vasthouden in zaken waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten. De nachtelijke uren – van 12 uur ’s nachts tot 9 uur ’s ochtends – worden bij de berekening van deze verhoortijd niet meegeteld.

Inverzekeringstelling

In sommige gevallen wil de politie u langer dan 9 uur (plus de tijd tussen 12 uur s nachts en 9 uur ’s ochtends) op het bureau vasthouden. De politie heeft meer tijd nodig om te onderzoeken of u inderdaad een rol bij een strafbaar feit heeft gehad. In dat geval beslist de officier van justitie of de hulpofficier (een politiefunctionaris) dat u langer op het bureau moet blijven voor verder onderzoek.
Besluit de (hulp)officier dat u inderdaad langer moet blijven dan zal hij een bevel tot inverzekeringstelling geven. Met dit bevel kan de politie u in totaal nog drie maal 24 uur op het bureau vasthouden (inclusief de nachtelijke uren). U krijgt een kopie van dit bevel tot inverzekeringstelling. Het bevel inverzekeringstelling vermeldt onder meer het strafbare feit waarvan u wordt verdacht.

Een bevel tot inverzekeringstelling (voor 3 dagen) mag alleen worden gegeven als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Er moet sprake zijn van een strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten (dat zijn dus de wat ernstigere feiten)
  • De (hulp)officier van justitie heeft u (meestal kort) verhoord voordat hij het bevel tot inverzekeringstelling nam
  • De inverzekeringstelling moet in het belang van het onderzoek zijn, bijvoorbeeld voor nader verhoor of een eventuele confrontatie van u met getuigen

Het verhoor door de politie

De politie zal u als verdachte verhoren over uw mogelijke betrokkenheid bij een strafbaar feit. Vaak wordt in korte tijd een grote hoeveelheid vragen op u afgevuurd:

  • Sociaal verhoor: het verhoor begint vrijwel altijd “losjes” met een aantal vragen over uw persoonlijke situatie (waar u woont, of u werk heeft, wie uw vrienden zijn, wat uw telefoonnummer is en veel van dat soort vragen). Het doel van dit verhoor is niet alleen om iets over uw sociale situatie te weten te komen, maar wordt door de politie ook vaak gebruikt om een gemoedelijke sfeer te creëren met simpele vragen, waarop u makkelijk een antwoord kan geven.
  • Zakelijk verhoor: dit is het verhoor dat gaat over de strafbare feiten waarbij de politie denkt dat u mogelijk betrokken bent.

Zwijgrecht tijdens verhoor

De politie moet u – voordat het verhoor begint – er op wijzen dat u niet verplicht bent om te antwoorden op vragen.
Het is erg belangrijk dat u weet dat u als verdachte het recht heeft om te zwijgen. U bent niet verplicht om vragen van de politie te beantwoorden (het zogenaamde zwijgrecht).
Tijdens de inverzekeringstelling weet u namelijk nog niet precies welk bewijsmateriaal de politie tegen u heeft.

Daarom is het vaak verstandig u op uw zwijgrecht te beroepen.

Maar soms kan het juist een keuze van de verdachte zijn om zijn of haar verhaal wel te doen.

Het is belangrijk dit eerst met mij als uw advocaat te bespreken. Het is dus verstandig als u tegen de politie zegt dat u eerst met uw advocaat (Marten Kok) wilt spreken voordat u wordt verhoord.

Nadat u in verzekering bent gesteld krijgt u een advocaat toegewezen die u gratis rechtsbijstand zal verlenen. Dit is een onafhankelijke advocaat die op dat moment ‘dienst heeft’ (piket). Deze is aangewezen door de zogenoemde piketcentrale die weer onderdeel is van de Raad voor Rechtsbijstand. Marten Kok neemt als strafrechtadvocaat ook deel aan deze piketregeling.

Voorkeursadvocaat

Maar U kunt – na uw aanhouding – ook direct bij de politie aangeven dat u mr. Marten Kok als gekozen voorkeursadvocaat wilt. In de meeste gevallen is dit kosteloos. U kunt mij vrijwel altijd bereiken op het telefoonnummer (06)51616441.

De rechter-commissaris

De officier van justitie beslist of u wordt voorgeleid voor de rechter-commissaris. Die voorgeleiding bij de rechter-commissaris moet binnen 3 dagen en 18 uur na uw aanhouding plaatsvinden. Tijdens de voorgeleiding bij de rechter-commissaris wordt u bijgestaan door uw advocaat. Uw advocaat krijgt ook het dossier dat opgemaakt is over uw zaak. De rechter-commissaris is een rechter bij de rechtbank. Hij houdt toezicht op het onderzoek dat gestart is naar aanleiding van het strafbare feit waarvan u wordt verdacht. De rechter-commissaris bepaalt of uw aanhouding en inverzekeringstelling rechtmatig zijn geweest. Tijdens het verhoor kunt u hem verzoeken u vrij te laten. Indien hij een (langerdurende) inverzekeringstelling onrechtmatig acht of niet meer nodig acht, zal hij u in vrijheid stellen.

Verlenging van de inverzekeringstelling

Uw inverzekeringstelling op het politiebureau duurt in beginsel 3 dagen. Gedurende die 3 dagen overlegt de politie met een Officier van Justitie wat er verder moet gebeuren. Bij dringende noodzakelijkheid kan het bevel tot inverzekeringstelling op het politiebureau door de officier van justitie voor ten hoogste drie dagen worden verlengd. U krijgt een afschrift van dit bevel tot verlenging. In de praktijk komt zo’n verlenging eigenlijk bijna alleen voor als de inverzekeringstelling in een weekend valt.

Voorgeleiding bij de Officier van Justitie

Na afloop van de inverzekeringstelling wordt u naar het bureau van de Officier van Justitie overgebracht. U wordt dan aan hem ‘voorgeleid’. De officier heeft uw dossier van de politie ontvangen. Hij weet dus wat uzelf heeft verklaard tijdens de verhoren door de politie en de rechter-commissaris, wat eventuele getuigen hebben gezegd, welke ‘sporen’ er zijn gevonden enzovoorts. Tevens weet hij of u al eerder in contact bent geweest met politie of justitie. De Officier van Justitie zal u vragen stellen om zich een voorstelling te kunnen maken van hetgeen er is gebeurd. Ook hier geldt weer, dat u niet verplicht bent om antwoord te geven op de gestelde vragen.

Na de voorgeleiding kan de officier besluiten dat:

  • het niet nodig dat u nog langer wordt vastgehouden. In dat geval wordt u op vrije voeten gesteld. Dat betekent overigens niet dat u niet langer verdacht wordt. Het onderzoek kan gewoon doorgaan. Besluit de Officier van Justitie u verder te vervolgen, dus om de zaak voor de rechter te laten komen, dan ontvangt u uw dagvaarding thuis. Soms krijgt u de dagvaarding voor een zitting al direct mee als u naar huis wordt gestuurd. Neem dan direct contact op met Marten Kok zodat hij voor u het strafdossier met alle verklaringen en onderzoeksresultaten kan opvragen; of
  • dat u nog langer moet worden vastgehouden. In dat geval zal hij de rechter-commissaris vragen om een ‘bevel tot bewaring’ af te geven. De rechter-commissaris kan beslissen dat u nog 14 dagen in bewaring moet blijven. Dan gaat u naar een Huis van Bewaring.

Contact met familie of vrienden

Op sommige politiebureaus kunt u na de aanhouding telefonisch contact hebben met familie of vrienden. Zij kunnen dan kleding en voedsel voor u afgeven. Het is echter mogelijk dat de Officier van Justitie u in het kader van de inverzekeringstelling beperkingen oplegt. Dit kan gebeuren bij de wat zwaardere delicten, die in georganiseerd verband hebben plaats gevonden en waartegen een omvangrijk onderzoek van de politie loopt. Wanneer beperkingen zijn opgelegd, mag u alleen contact hebben met uw advocaat en bepaalde functionarissen, zoals medewerkers van de reclassering. Uw advocaat mag dan geen berichten van u doorgeven aan familie of vrienden, zeker niet wanneer deze berichten te maken hebben met uw zaak. Wilt u toch tijdens uw beperkingen een brief versturen, dan kan dat alleen met toestemming van de Officier van Justitie of van de rechter-commissaris.

Wilt u meer informatie, bel mij gerust op. In veel gevallen kan ik snel ik actie komen als u wordt aangehouden en wilt dat ik u kom bezoeken.

Neem gerust contact op!

Advocatenkantoor M.A.D. Kok (Marten Kok)

(06)51616441

(0341)552487

Fazantlaan 11 3852 AN ERMELO

Tags: , , , , , , , , ,

Subscribe

If you enjoyed this article, subscribe now to receive more just like it.

Subscribe via RSS Feed Connect on LinkedIn

Comments are closed.

Top