Jaarlijkse verhoging alimentatie

Written by on 14 juni 2018 in Alimentatie

Euro muntAlle alimentatiebedragen gaan jaarlijks met ingang van januari automatisch met een door de overheid vastgesteld percentage omhoog (tenzij indexering schriftelijk is uitgesloten, bijvoorbeeld in het echtscheidingsconvenant).

Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 402-a Boek I BW. Dat noemen we de wettelijke indexering van alimentatie.

De Minister van Justitie stelt het indexeringspercentage vast en publiceert dit in de Staatscourant en de landelijke dagbladen.

Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen heeft een informatieve website: www.lbio.nl waar ook de indexeringspercentages te vinden zijn.

U kunt op de website van het LBIO ook zelf uitrekenen hoeveel alimentatie achterstand er is als er een tijdje geen indexering is toegepast: www.lbio.nl/alimentatie/indexering-alimentatie.

Het LBIO kan voor u ook de alimentatie incasseren als er een achterstand is. Als u het LBIO inschakelt betaalt u geen kosten. De alimentatieplichtige betaalt wel invorderingskosten.

Als uw ex-partner een achterstand heeft in de betaling van de alimentatie / alimentatie-indexering, dan kunt u een herinneringsbrief sturen voordat u de incasso uit handen geeft aan het LBIO of een deurwaarder. Op de website van het LBIO staat een aantal voorbeeld brieven die u kunt gebruiken om uw ex te herinneren aan de achterstand: www.lbio.nl/kennisportaal/voorbeeldbrieven.

Tags: , ,

Subscribe

If you enjoyed this article, subscribe now to receive more just like it.

Subscribe via RSS Feed Connect on LinkedIn

Comments are closed.

Top