Scheiden? Hoe vertel je het?

Written by on 1 december 2012 in Familierecht, Scheiden

319768_8498

Hoe vertel je het elkaar? De scheidingsmelding

De echtscheiding heeft gevolgen voor de partners en voor eventuele kinderen. Vaak zijn de gevolgen voor de kinderen en minst verdienende partner het meest ingrijpend. Kinderen beleven de scheiding van hun ouders doorgaans als een aardbeving in hun bestaan. Alle zekerheid die zij tot dan toe hadden wordt weggeslagen. Vaak hebben kinderen schuldgevoelens en denken zij dat het aan hen ligt.

De ervaring leert dat het belangrijk is dat de reden van de scheiding goed begrepen wordt. Zowel de partner als de kinderen hebben er recht op te weten dat de andere partner het huwelijk wenst te beëindigen en vooral waarom.

Een scheiding die op verzoek van één van de partners is begonnen en waarbij de reden van de scheiding niet goed is verteld of begrepen, zal vaak niet goed geaccepteerd worden door de andere partner en de kinderen. Het gevolg kan zijn dat er gevochten wordt over geld en de kinderen, terwijl er andere oorzaken zijn van de boosheid. Het is dus belangrijk om open kaart te spelen en elkaar ook de tijd te gunnen om dat goed te verwerken. Dat geldt zowel voor de partners als voor de kinderen. Wees eerlijk tegen elkaar, maar zonder elkaar onnodig pijn te (willen) doen.

Tips over hoe je met elkaar kunt omgaan tijdens de scheiding

Enkele tips over hoe u met elkaar om kunt gaan tijdens de scheiding:

  • Natuurlijk is er na de eerste schok veel afstand en grote emoties. Probeer het gesprek gaande te houden door over praktische zaken afspraken te maken. Soms zijn pauzes nodig. Pik dan later het gesprek weer op;
  • Probeer naar elkaar te luisteren. Vaak schuilt achter boosheid iets anders: een angst, zorgen over de toekomst;
  • Uit elkaar gaan en alles wat daarmee samenhangt regel je niet in één dag; respecteer elkaar als (ex-)partner en als ouder: kraak de ander niet af en zeker niet waar de kinderen bij zijn;
  • Probeer met uw partner te blijven praten, vooral over de zorg voor uw kinderen
  • Praat – liefst samen – met uw kinderen en vertel hen eerlijk wat er speelt en wat er gaat gebeuren;
  • Informeer uzelf goed over de gevolgen van de echtscheiding (internet, juridisch loket, maatschappelijk werk, een vrijblijvend gesprek met een advocaat of mediator gespecialiseerd op dit terrein);
  • Stel niet alleen eisen, maar probeer tot afspraken te komen over uw echtscheiding en de gevolgen ervan. In dit stadium is het beter om compromissen te sluiten, te geven en te nemen om het gesprek gaande te houden;
  • Bedenk dat u – als u kinderen heeft – nog lang met elkaar te maken zult hebben. Bedenk ook dat het voor uw kinderen belangrijk is dat zij zien dat hun ouders daarover nog steeds met elkaar kunnen overleggen;
  • Raadpleeg een adviseur die ervaring heeft met echtscheidingsprocedures en bemiddeling hierin: Marten Kok is scheidingsadvocaat en als advocaat gespecialiseerd in echtscheiding en scheidingsmediation.

Tags:

Subscribe

If you enjoyed this article, subscribe now to receive more just like it.

Subscribe via RSS Feed Connect on LinkedIn

Comments are closed.

Top