Inverzekeringstelling

Written by on 2 november 2015 in Strafrecht, Uitleg strafrecht

kopje-koffie-boeien

Inverzekeringstelling kan plaatsvinden als u bent aangehouden en de politie wil u dan langer dan 9 uur (plus de tijd tussen 12 uur s nachts en 9 uur ’s ochtends) op het politiebureau vasthouden. De politie heeft meer tijd nodig om te onderzoeken of u inderdaad een rol bij een strafbaar feit heeft gehad. In dat geval beslist de officier van justitie of de hulpofficier (een politiefunctionaris) dat u langer op het bureau moet blijven voor verder onderzoek.
Besluit de (hulp)officier dat u inderdaad langer moet blijven dan zal hij een bevel tot inverzekeringstelling geven.
Met dit bevel kan de politie u in totaal nog drie maal 24 uur op het bureau vasthouden (inclusief de nachtelijke uren). U krijgt een kopie van dit bevel tot inverzekeringstelling. Het bevel inverzekeringstelling vermeldt onder meer het strafbare feit waarvan u wordt verdacht.

Een bevel tot inverzekeringstelling (voor 3 dagen) mag alleen worden gegeven als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Er moet sprake zijn van een strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten (dat zijn dus de wat ernstigere feiten)
  • De (hulp)officier van justitie heeft u (meestal kort) verhoord voordat hij het bevel tot inverzekeringstelling nam
  • De inverzekeringstelling moet in het belang van het onderzoek zijn, bijvoorbeeld voor nader verhoor of een eventuele confrontatie van u met getuigen

Het verhoor door de politie

De politie zal u als verdachte verhoren over uw mogelijke betrokkenheid bij een strafbaar feit. Vaak wordt in korte tijd een grote hoeveelheid vragen op u afgevuurd:

  • Sociaal verhoor: het verhoor begint vrijwel altijd “losjes” met een aantal vragen over uw persoonlijke situatie (waar u woont, of u werk heeft, wie uw vrienden zijn, wat uw telefoonnummer is en veel van dat soort vragen). Het doel van dit verhoor is niet alleen om iets over uw sociale situatie te weten te komen, maar wordt door de politie ook vaak gebruikt om een gemoedelijke sfeer te creëren met simpele vragen, waarop u makkelijk een antwoord kan geven. Let op: het gebeurt nogal eens dat de verbalisant aan het einde van het sociale verhoor vraagt, of u de feiten waarvan u wordt verdacht bekent. Ook wordt u gevraagd naar uw telefoonnummer(s) en social media. Al deze zaken worden gebruikt in het onderzoek tegen u.
  • Zakelijk verhoor: dit is het verhoor dat gaat over de strafbare feiten waarbij de politie denkt dat u mogelijk betrokken bent.

Zwijgrecht tijdens verhoor

De politie moet u – voordat het verhoor begint – er op wijzen dat u niet verplicht bent om te antwoorden op vragen.Het is erg belangrijk dat u weet dat u als verdachte het recht heeft om te zwijgen. U bent niet verplicht om vragen van de politie te beantwoorden (het zogenaamde zwijgrecht).

Tijdens de inverzekeringstelling weet u namelijk nog niet precies welk bewijsmateriaal de politie tegen u heeft.

Daarom is het vaak verstandig u op uw zwijgrecht te beroepen.Maar soms kan het juist een keuze van de verdachte zijn om zijn of haar verhaal wel te doen.

Het is belangrijk dit eerst met mij als uw advocaat te bespreken.

Het is dus verstandig als u tegen de politie zegt dat u eerst met uw advocaat (Marten Kok) wilt spreken voordat u wordt verhoord.

Nadat u in verzekering bent gesteld krijgt u een advocaat toegewezen die u gratis rechtsbijstand zal verlenen. Dit is een onafhankelijke advocaat die op dat moment ‘dienst heeft’ (piket). Deze is aangewezen door de zogenoemde piketcentrale die weer onderdeel is van de Raad voor Rechtsbijstand. Marten Kok neemt als strafrechtadvocaat ook deel aan deze piketregeling.

Voorkeursadvocaat

Maar U kunt – als u bent aangehouden – ook direct bij de politie aangeven dat u mr. Marten Kok als gekozen voorkeursadvocaat wilt. In de meeste gevallen is dit kosteloos. U kunt mij vrijwel altijd bereiken op het telefoonnummer (06)51616441.

Verlenging inverzekeringstelling

Bij dringende noodzakelijkheid kan het bevel inverzekeringstelling door de officier van justitie eenmaal voor ten hoogste drie dagen worden verlengd.

Bewaring

Het kan zijn, dat de officier van justitie vindt dat er gronden zijn om u – na de inverzekeringstelling – langer vast te houden in een huis van bewaring. In dat geval zal de officier van justitie u voorgeleiden en de rechter-commissaris vragen een bevel tot bewaring af te geven. De advocaat die u op het politiebureau heeft gesproken, zal u ook bijstaan bij de voorgeleiding bij de rechter-commissaris. U wordt vervoerd naar de rechtbank, waar de zitting bij de rechter-commissaris plaats vindt. De advocaat krijgt kort voor die zitting ook het strafdossier.

Wilt u meer informatie, bel mij gerust op. In veel gevallen kan ik snel ik actie komen als u wordt aangehouden en wilt dat ik u kom bezoeken.

Neem gerust contact op!

Advocatenkantoor M.A.D. Kok (Marten Kok)

(06)51616441

(0341)552487

Fazantlaan 11 3852 AN ERMELO

Tags: , , , , , , , , ,

Subscribe

If you enjoyed this article, subscribe now to receive more just like it.

Subscribe via RSS Feed Connect on LinkedIn

Comments are closed.

Top