Partneralimentatie, hoe werkt dat?

Written by on 28 oktober 2015 in Alimentatie, Familierecht, Scheiden

partneralimentatiePartneralimentatie is een bijdrage in het levensonderhoud, waarop (alleen) aanspraak kan worden gemaakt als u of uw ex-partner in redelijkheid niet voldoende inkomen kan verdienen om in het eigen levensonderhoud te voorzien.

Partneralimentatie? Alleen als iemand zelf redelijkerwijs niet in eigen levensonderhoud kan voorzien!

De eerste vraag die moet worden beantwoord – en die wordt nogal eens overgeslagen – is dus of de ex-partner redelijkerwijs voldoende inkomen kán verdienen om in het eigen levensonderhoud te voorzien. Het gaat niet alleen om het inkomen dan iemand nu verdient, maar ook om het inkomen dat iemand daarbovenop nog kan verdienen!

Iemand heeft alleen aanspraak op alimentatie als sprake is van deze “behoeftigheid”.

Bij de vraag naar partneralimentatie moet dus – om te beginnen – worden gelet op de volgende punten:

  1. Wat is de school en de vooropleiding van degene die alimentatie vraagt?
  2. Wat zijn de mogelijkheden van kinderopvang, zodat een baan kan worden gevonden?
  3. Wat zijn de mogelijkheden om uitbreiding van werk of uren te realiseren, of eventueel een tweede baan?
  4. Heeft degene die alimentatie vraagt zich voldoende ingespannen en bijvoorbeeld voldoende gesolliciteerd?
  5. Wat zijn beschikbare vacatures? Hoe is de arbeidsmarkt?

Als degene die alimentatie vraagt geen inkomsten heeft, moet dus rekening worden gehouden met de mogelijkheden van de onderhoudsgerechtigde om zelf inkomsten te verwerven (verdiencapaciteit). Daarbij zijn alle omstandigheden van belang, waaronder de opleiding, de werkervaring, de geboden tijd om werk te zoeken, de gezondheid en de zorg voor kinderen.

Partneralimentatie: Behoefte en draagkracht

De wettelijke maatstaven voor de bepaling van het bedrag dat voor levensonderhoud verschuldigd is, zijn de behoefte van de onderhoudsgerechtigde en de draagkracht van de onderhoudsplichtige.

De behoefte aan partneralimentatie is het bedrag dat iemand nodig heeft om, naast de eventuele eigen inkomsten, volledig in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.

De vast te stellen alimentatie mag de behoefte of de draagkracht niet overstijgen. De laagste van de twee vormt dus het maximum. De omstandigheden van partijen kunnen aanleiding geven de alimentatie lager dan dit maximum vast te stellen.

Partneralimentatie: de Jus-vergelijking

Als er sprake is van eigen inkomen van degene die alimentatie vraagt en/of van een relatief hoge behoefte en draagkracht, kan het redelijk zijn de financiële situatie van partijen op basis van ieders inkomen en lasten te vergelijken. Men noemt dit een “jus-vergelijking”.

In het algemeen vinden rechtbanken het redelijk dat de onderhoudsgerechtigde niet meer “vrije ruimte” of “jus” overhoudt dan de onderhoudsplichtige; met andere woorden de onderhoudsgerechtigde behoeft niet in een betere financiële positie te worden gebracht dan de onderhoudsplichtige.

Wat kan ik voor u doen?

Ik maak samen met u een of meer draagkrachtberekeningen in het programma Split-Online.
We onderzoeken of er sprake is van behoeftigheid, hoe groot de behoefte is en of er draagkracht is om partneralimentatie te betalen.

We kijken of uw ex door de ontvangst van partneralimentatie in een betere positie komt te verkeren dan u via een jus-vergelijking. We brengen de mogelijke verweren tegen een alimentatieverzoek naar voren als daar aanleiding voor is.

Ik vraag u om bewijsstukken van uw inkomsten en vaste lasten te verzamelen. Daarmee gaan we samen aan de slag.

Neem gerust contact op!

Advocatenkantoor M.A.D. Kok (Marten Kok)

(06)51616441

(0341)552487

Fazantlaan 11 3852 AN ERMELO

Tags: , , ,

Subscribe

If you enjoyed this article, subscribe now to receive more just like it.

Subscribe via RSS Feed Connect on LinkedIn

Comments are closed.

Top