Klachtenregeling

Mr. Marten Kok hecht grote waarde aan de tevredenheid van zijn cliënten.
Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening.

Klachtenfunctionaris

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of indien u andere bezwaren heeft, dan verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan mr. Marten Kok. Vaak kan met een gesprek al een oplossing worden gevonden.

Klachtenregeling

Ons kantoor behandelt een klacht volgens een procedure, die staat beschreven in onze kantoorklachtenregeling. U kunt onze kantoorklachtenregeling vinden op onze website.

Mr. Marten Kok zal in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk (meestal per e-mail) aan u bevestigen. Binnen vier weken kunt u onze schriftelijk reactie op uw klacht tegemoetzien. Mochten wij onverhoopt van deze termijn af moeten wijken, dan zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen, met vermelding van de reden en de termijn waarbinnen u een reactie van ons kunt verwachten.

Indien u een klacht heeft en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van ons kantoor en onze uiterste best zullen doen om een eventuele herhaling te voorkomen.

Of: bel gerust

U kunt er ook voor kiezen om – alvorens uw klacht op schrift te stellen of per mail in te dienen – eerst telefonisch contact op te nemen voor overleg. Bel gerust!

Neem gerust contact op!

Advocatenkantoor M.A.D. Kok (Marten Kok)

(06)51616441

(0341)552487

Fazantlaan 11 3852 AN ERMELO

Top