Wraking van de strafrechter

Written by on 26 juni 2015 in Blog strafrecht, Strafrecht

Marten Kok in De Stentor van 26 juni 2015 na een wrakingsverzoek.

De strafrechter wraken is soms nodig op een strafzitting.

Partijen hebben bij de behandeling van hun rechtszaak recht op een eerlijk proces. Een van de uitgangspunten daarvoor is dat de rechter onpartijdig tegenover de partijen en het onderwerp van de zaak staat. Wettelijke regelingen die de behandeling door een onpartijdige rechter moeten waarborgen zijn wraking en verschoning.

Partijen kunnen rechters wraken indien er twijfels bestaan over de rechterlijke onpartijdigheid. Indien het wrakingsverzoek wordt toegewezen mag de betreffende rechter niet meer aan de berechting deelnemen. Als rechters zelf van mening zijn dat er gronden zijn die aanleiding kunnen geven tot twijfels over hun onpartijdigheid, dan kunnen ze zichzelf voor verschoning voordragen. In de rechtspraak van het EHRM is vastgelegd dat ook de schijn van partijdigheid moet worden vermeden.

Op 25 juni 2016 vond de strafzitting plaats van mijn cliënt, die werd verdacht van het doen van een valse aangifte van inbraak en diefstal van inboedelzaken en het via een samenweefsel van verdichtsels de inboedelverzekeraar bewegen tot uitbetaling van verzekeringspenningen.

Feitelijk was het de ex-partner van cliënt die aangifte deed bij een agent die thuis op bezoek kwam. De strafrechter zei: “Toen uw vrouw aangifte deed, heeft u toch zeker wel gehoord dat zij ook aangifte deed van diefstal van een TV en home cinemaset?” De verdachte antwoordde: nee, daar was ik met niet van bewust. Ik ben ook buiten geweest”.

“Ach kom nou toch, mijnheer!” beet de rechter de verdachte met stemverheffing toe.

De rechter ging hier in de visie van de verdediging over de schreef: hij liet duidelijk merken dat hij er bij voorbaat al van overtuigd was dat de verdachte wel degelijk had gehoord welke spullen waren genoemd in de aangifte, die nota bene door zijn ex-partner werd gedaan (naar later bleek mede namens hem blijkens de niet door hem ondertekende aangifte).

Met andere woorden: de rechter had de schijn van partijdigheid op zich geladen en ik heb als advocaat ingegrepen en na een korte schorsing om met cliënt hierover te overleggen heb ik de griffier gevraagd om hetgeen is voorgevallen te noteren in het proces-verbaal. Ik heb direct aansluitend de rechter gewraakt en de griffier deze wraking in een proces-verbaal laten opnemen.

Binnenkort volgt een zitting van de wrakingskamer, die zich zal moeten uitlaten over de vraag, of deze rechter met de strafzaak door kan of dat een andere rechter de behandeling moet overnemen.

Voor de geïnteresseerden: zie het Rapport van het WODC “Schijn van Partijdigheid Rechters“.

Update 17-07-2015: Vandaag is bericht ontvangen van de wrakingskamer van de rechtbank dat de politierechter in kwestie zich heeft teruggetrokken van deze strafzaak. Een andere rechter zal de behandeling van deze strafzaak vervolgen.

Een zeer nette beslissing van de politierechter. Voor een advocaat en ook voor een rechter is begrijpelijk dat bij lezing van het dossier een voorlopig idee ontstaat over de schuld of onschuld van een verdachte. Voor rechters is het zaak, te waken tegen de schijn of gerechtvaardigde angst van vooringenomenheid, ook al heeft de rechter vóór de zitting en na lezing van het strafdossier al een idee welke kant de zaak moet opgaan. De uitroep  – met stemverheffing – van de rechter “Ach kom nou toch, meneer!” toen de verdachte een antwoord gaf op de gestelde vraag, was voor de verdediging in deze zaak over de schreef. De wrakingskamer heeft zich niet hoeven uitlaten over de vraag of de vrees voor vooringenomenheid terecht of onterecht was, omdat de politierechter in deze zaak klaarblijkelijk iedere schijn heeft willen wegnemen, door zich van de strafzaak terug te trekken. Dat is een heel chique oplossing van deze politierechter en het besluit wordt door de verdediging bijzonder gewaardeerd.

Neem gerust contact op!

Advocatenkantoor M.A.D. Kok (Marten Kok)

(06)51616441

(0341)552487

Fazantlaan 11 3852 AN ERMELO

Tags: , , ,

Subscribe

If you enjoyed this article, subscribe now to receive more just like it.

Subscribe via RSS Feed Connect on LinkedIn

Comments are closed.

Top