Tag: Kantoorklachtenregeling

Kantoorklachtenregeling

Written by on 6 februari 2018

Kantoorklachtenregeling Advocatenkantoor M.A.D. Kok Artikel 1 begripsbepalingen In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder: klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de […]

Continue Reading

Top