Tag: algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Written by on 6 februari 2018

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVOCATENKANTOOR M.A.D. KOK versie 06-02-2018 Artikel 1 Mr. M.A.D. Kok, handelend onder de naam Advocatenkantoor M.A.D. Kok is een advocatenpraktijk voor rekening en risico van mr. M.A.D. Kok. Artikel 2 Iedere aansprakelijkheid, verband houdende met de uitvoering van een opdracht van een cliënt, is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval […]

Continue Reading

Top