1. Scheidingsmelding

Stap 1: Scheidingsmelding

Als je wilt gaan scheiden is het altijd van groot belang dat je op een rustig moment met elkaar bespreekt, waarom je wilt scheiden.
Dit noemen we de “Scheidingsmelding”.

Het klinkt misschien wat “soft”, maar het belang hiervan mag niet worden onderschat:

Een goed persoonlijk gesprek, waarin twee partners met elkaar op een volwassen manier bespreken, hoe de relatie is verlopen en wat hem of haar heeft doen besluiten om uit elkaar te willen, is belangrijk. Dit noemen we de scheidingsmelding. Ook is belangrijk om te luisteren naar het verhaal van de ander. Als dit gesprek goed verloopt, is er veel minder kans dat de echtscheiding of scheidingsmediation op een later moment (als het om de financiën of andere zaken gaat) spaak loopt.

Als het gesprek (waarin de scheidingsmelding aan bod komt) niet goed gaat, dan kan het gebeuren, dat er bij de ander nog een hoop onuitgesproken woede, verdriet of gebrek aan erkenning zit. Of dat de ander zich in zijn of haar verhaal nog niet voldoende “gehoord” voelt.

“Ik controleer aan het begin van iedere scheidingsmediation altijd, of de aanstaande ex-partners goed met elkaar hebben gesproken over de redenen waarom er gescheiden moet worden. Juist om te voorkomen, dat – vlak voor het ondertekenen van het echtscheidingsconvenant – één van de partners de stekker uit de mediation trekt. Want als dat gebeurt ben je terug bij af.”

Scheiden is rouwen

Het is goed om je te realiseren, dat iedereen die merkt dat zijn of haar relatie ten einde loopt, feitelijk in een rouwproces verzeild is geraakt.

De volgende fases in dit rouwproces zullen voor iedereen herkenbaar zijn:

  • Ontkenning: de relatie gaat slechter, maar je gaat dóór, ontkent feitelijk dat er problemen zijn. Je hebt een gezin, een drukke baan en een druk huishouden, dus er is eigenlijk geen tijd om stil te staan bij het feit dat de relatie niet goed loopt.
  • Boosheid / protest
  • Onderhandelen / vechten
  • Verdriet / Depressie / Spijt / Angst / Onzekerheid
  • Aanvaarding / berusting

Beide scheidende partners gaan door deze stadia van het proces heen, maar lang niet altijd tegelijkertijd: vaak is de één nog erg boos of verdrietig, terwijl de ander “er al helemaal klaar mee is”. Ook dit is normaal.

Het is dan de kunst om rekening met elkaar te houden en naar elkaar te luisteren.

Zo nodig kan de scheidingsmediator jou of je partner helpen in dit proces door in het gesprek ruimte te geven voor de scheidingsmelding en deze zo nodig nog eens opnieuw te doen onder begeleiding van de mediator.

Het doel hiervan is om de andere partner op een punt te brengen, dat er weer een volgende stap kan worden gezet in het scheidingsproces. Deze ruimte is duidelijk niet onbeperkt, omdat anders het risico bestaat dat de partner die graag wil scheiden “afhaakt”, omdat het te langzaam gaat.

Ga door naar stap 2.

Top